Det olympiska uppdraget

Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser.

Den grundläggande idén är strävan efter excellens uttryckt i mottot "snabbare, högre, starkare". Det viktiga är strävan, lärandet och utvecklingen som alla kan delta i även om bara några få blir olympier och ännu färre mästare. "Det viktiga är inte att vinna utan att deltaga" syftar just på lärande och utveckling.

Den Internationella Olympiska Kommitténs (IOK) främsta uppgift är att säkerställa firandet av de olympiska spelen som symbol för rörelsens grundläggande värden och idé. Spelen ska inspirera fler att vilja vara en del av detta. Spelen ska visa att fredlig samexistens är möjlig och bidra till framtidstro samt byggandet av en bättre värld - oavsett hur turbulent omvärlden är.

SOK:s uppdrag

SOK:s främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper.

Baserat på de grundläggande värdena i den olympiska rörelsen ska SOK verka för att:

  • Skapa fler goda förebilder för unga
  • Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott
  • Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi
  • Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling

Kampanjkostnad 2026

Kampanjkostnader för Stockholm 2026 är 11 miljoner SEK och inkomsterna till det är sponsorstöd och bidrag utanför SOK:s ordinarie budget.